© DeBekkenfysiotherapeut / DeKinderbekkenfysiotherapeut 2019
DeBekkenfysiotherapeut DeKBF Privacy
Uw persoonlijke gegevens & veiligheid Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Elke ondernemer (gegevensverantwoordelijke) moet aan deze eisen voldoen, zo ook DeBekkenfysiotherapeut. In ons privacybeleid en onze AVG-verklaring staat wat wij allemaal geregeld hebben om aan deze wet te voldoen. Uw rechten en plichten: U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens of vragen gegevens te wijzigen of te verwijderen (mits wettelijke eisen geborgd zijn) Op grond van Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) krijgt u bij de eerste afspraak informatie over de wijze waarop de behandeling wordt ingericht (anamnese onderzoek behandelplan, behandelingen en evaluatie). U wordt gevraagd akkoord te gaan met het vastleggen van uw gegevens (informed consent). Voor kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders voor het kind. Kinderen van 12 tot 16 beslissen mee en vanaf 16 jaar wordt aan het kind zelf toestemming gevraagd. Onze rechten en plichten: De grootste zorg als mogelijk uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of bewerking (zie privacybeleid). Een grondslag en doelbinding per vastlegging en bewerking vaststellen en handhaven (als onderdeel AVG verklaring) Geheimhoudig borgen van die mensen die uw gegevens kunnen zien als onderdeel van de behandeling en aangaan van verwerkingsover- eenkomsten met alle (software) leveranciers, nodig voor werken onder Kwaliteitsborging (Plus-praktijk). Onmiddelijk melden van datalekken bij Autoriteit Persoonsgegevens